Ben je positief gestemd, dan stem je positief: VVD Sint Anthonis!

Dit zijn de derde verkiezingen waar VVD Sint Anthonis aan meedoet. We zijn opgericht vooral als protest tegen de bestaande politiek. We vonden dat ons lokale liberale geluid niet voldoende gehoord werd. Er was te weinig reuring in Sint Anthonis.

Met drie zetels kwamen we in de raad. Een raadsperiode met 3 coalities achter elkaar. De VVD zat in de laatste 2 coalities. Wouter Bollen was onze wethouder.

De afgelopen vier jaar is de coalitie koste wat kost in stand gehouden. En dat leek niet altijd van harte te gaan, SAN en CDA waren het best vaak niet met elkaar eens. En daar hebben we als VVD met 13% van de raadszetels onze kans gepakt. We hebben laten zien dat we op belangrijke dossiers het verschil hebben kunnen maken. Dat kan zijn geweest door onze stem bij onder andere Cittaslow en de vorming van een gemeente Land van Cuijk, maar ook doordat we dossiers naar ons toetrokken zoals Mace via het interpellatiedebat en we spraken over de ‘medium cola’-variant bij het geurbeleid. We gaan dus in volle overtuiging deze verkiezingen in dat de VVD de partij is die het verschil ook de komende vier jaar kan blijven maken… maar dan hebben we wel jouw stem nodig. 

Nu we toch aan het voorstellen zijn: als we gaan kijken naar verkiezingsprogramma’s van de partijen… dan blijken ze meer op elkaar te lijken dan te verschillen. Hou daar rekening mee wanneer je een van de vele stemwijzers gaat invullen: die zijn vooral gericht op de verschillen tussen partijen… hoe klein ze soms ook kunnen zijn. 

Wellicht belangrijker nog dan kansen zien en plannen maken is de uitvoering hiervan. Want je kunt ooit zeggen dat je wilt dat ieder dorp naar minimaal 1.000 inwoners moet groeien, je kunt zeggen dat er continu verkoopbare grond beschikbaar moet zijn in ieder dorp, je kunt zeggen dat er minder ambtenaren nodig zijn op het gemeentehuis, je kunt zeggen dat die gemeente Land van Cuijk er niet moet komen en dat het maximaal haalbare intensieve samenwerking is…

Als de coalitie nu na vier jaar terugkijkt op al die goede bedoelingen… moet je concluderen dat veel is blijven hangen in goede bedoelingen. Heb jij al het resultaat gezien van bijvoorbeeld het centrumplan in Sint Anthonis? Weet je nog dat 4 jaar geleden SAN en CDA ons plan voor een ondernemersloket omarmden? Wat hebben ze ervan gemaakt: een digitaal loket. Dus een webpagina en een e-mailadres.

Juist op basis van die goede bedoelingen die alle partijen hebben, wil VVD Sint Anthonis de komende vier jaar het verschil gaan maken door daadwerkelijk met goede plannen aan de slag te gaan. Niet alleen kansen zien, maar kansen pakken. Niet enkel nu stemmen voor later, maar direct oppakken. Niet samen doorpakken op de weg van goede bedoelingen en matig resultaat. Maar aanpakken, mouwen omhoog en doen. Niet trots zijn op een stijging van rapportcijfer 3 naar 5, maar gaan voor die 8. Dat is wat inwoners en ondernemers in Sint Anthonis verdienen.

Vergeet niet: het besluit te komen tot een gemeente Land van Cuijk is gevallen. Het echte werk komt nu: wie gaat sturen op het verdedigen van onze belangen richting die grotere gemeente? Laten we dat doen door mensen met vooral goede bedoelingen? Of kiezen we voor een team dat daadwerkelijk aan die onderhandelingstafel het verschil gaat maken?

VVD Sint Anthonis heeft 16 kandidaten op de lijst. Fractievoorzitter is Jeroen van Acquoij, geboren en getogen in Uden en nu alweer zo’n 11 jaar wonend met vrouw en kinderen in Sint Anthonis. Met het vertrek van de huidige fractievoorzitters van SAN en CDA is hij straks de fractievoorzitter die er het langste is. Op nummer 2 staat John Heckathorn die straks in een derde periode raadslid wil worden en dus 8 jaar aan dossierkennis en ervaring meebrengt. Vergelijkbaar is onze nummer 3: ondernemer Gerard van Dasler. Die wil aan zijn tweede termijn beginnen. En op 4 en 5 hebben we nieuw talent. Sam Cornelissen uit Oploo is jong en hij wil wat. Wat wil hij? Grondprijzen verlagen voor starters en minder regels voor ondernemers. En Joke van Veen werkt als directeur in de gemeente Boxmeer en die mevrouw weet waar ze het over heeft wanneer het gaat over het sociaal domein en ambtelijke organisaties. 

Graag voegen we nog toe de enige echte Brabantse kandidaat wethouder: Wouter Bollen. Ook hij is geboren en getogen in Brabant. Hij woont zelfs het grootste deel van zijn leven in Sint Anthonis. En wie beter als kandidaat dan iemand die hier geboren is, ervaring heeft als wethouder en hier al jaren in de gemeente woont als onderdeel van ons allemaal? En vergeet niet dat hij nu statenlid is in de provincie. Veel beslissingen die ons allemaal raken worden in Den Bosch en ook in Den Haag genomen. Het is goed dat een wethouder de directe nummers heeft van de mensen in Den Bosch en Den Haag die dat soort beslissingen nemen. Want we zijn eigengereid genoeg om Den Bosch en Den Haag te laten weten hoe wij met zijn allen over bepaalde zaken denken. En dat dit niet altijd via de media hoeft te gaan, is wat ons betreft dan een groot voordeel. Wouter Bollen hoeft straks geen deuren te openen in Den Bosch of Den Haag: die staan namelijk al voor hem open. Hij zal niet zeggen dat hij wordt tegengehouden door Brabant, maar hij kent de weg om geholpen te worden door de provincie.

Zoals gezegd: VVD gaat met vertrouwen deze verkiezingen in. Onze ambitie is duidelijk Sint Anthonis: het verschil maken voor Sint Anthonis in een nieuw te vormen coalitie. Maar dat kan niet zonder jullie steun en stem op 21 maart. 

Wees dus positief gestemd op 21 maart en stem VVD Sint Anthonis!